3-6 nov Allergifamiljedagar

Allergifamiljedagar – en helg för familjer

Det här är en långhelg (torsdag-söndag) för er som vill få mer kunskap om astma och allergi samt träffa andra allergifamiljer för att dela kunskap, utbyta erfarenheter och möta andra som förstår.

Familjedagarna vänder sig till hela familjen och ger en unik möjlighet att möta andra i samma situation under en långhelg på förbundets allergianpassade anläggning Södergården utanför Åre. Programmet har utarbetats i samarbete med Unga Allergikers Riksförbund och Ågrenska stiftelsen som har lång erfarenhet av familjevistelser av samma karaktär.

Helgen tillbringar ni tillsammans med andra allergifamiljer. Under en stor del av helgen kommer barnen som har astma och allergi, syskonen och föräldrarna att ha separata pedagogiska program.

Under dagarna varvas erfarenhetsutbyte med föreläsningar och aktiviteter. Programmet börjar torsdag kväll och avslutas efter lunch på söndagen. Det innehåller pedagogiska inslag och gruppaktiviteter, men även familjetid då man är tillsammans med sin egen familj och kan knyta kontakt med nya vänner.

Föräldraprogrammet utgår från föräldrarnas frågor och aktuella situation.

En dag i föräldraprogrammet ägnas åt medicinsk information i form av föreläsningar samt diskussioner med bland annat en barnallergolog och en barnallergisjuksköterska/allergikonsulent. Den andra dagen ägas åt att diskutera kring ”Att leva i en familj med ett barn med allergisjukdom”.

Barnen som har astma och allergi samt syskonen har egna program anpassade utifrån deltagarnas aktuella behov. Programmen är pedagogiskt upplagda och sker i grupper med aktiviteter där man bland annat samtalar kring astma och allergi, leker och utbyter erfarenheter.

Barngrupperna leds av Unga Allergiker samt en pedagogisk/medicinsk personal.

Här kan du ladda ned ett infoblad/flyer för att dela ut och informera om Allergifamiljedagarna: Flyers att sätta upp och dela ut (pdf).

Deltagande

Ungefär sju familjer kommer att erbjudas plats på Södergården.

Vi vill att den här helgen ska ge dig och din familj

  • En möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter
  • Bidra till kunskap om astma och allergi och dess konsekvenser utifrån era egna frågeställningar
  • Erbjuda samtal, fritidsaktiviteter och andra anpassade aktiviteter
  • Ge er verktyg för att lättare hantera vardagen med egen kraft

Hur man ansöker

Till familjedagarna den 3-6 november 2016 vänder vi oss till familjer med barn i grundskolan som har allergisjukdom.

Allergisjukdom kan vara ett hinder i vardagen och ge sociala konsekvenser för barnet och familjen, samt kan innebära svårigheter i förskolan och skolan.

Blankett för ansökan (pdf). Familjer som antagits till Familjestödsdagarna får komplettera med ett läkarintyg.

Skicka din ansökan till info@astmaoallergiforbundet.se  eller per post till Astma- och Allergiförbundet, att: Bertil Orrby, Box 17069, 104 62 Stockholm.

Sista ansökningsdag är den 15 september

Ni får besked om er familj har blivit antagen cirka två veckor efter sista ansökningsdatum.

Ett krav är att alla i familjen är medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Detta är bland annat för att försäkringen ska gälla under er vistelse på Södergården. För nya medlemmar är avgiften för en huvudmedlem 150 kronor första året. För familjemedlemmar är avgiften endast 40 kronor.

Boende och mat

DSC_4628-webbUnder helgen bor ni på Södergården, ett vandrarhem som ligger cirka 10 minuter från Åre by. Att det är ett vandrarhem innebär  att alla gemensamhetsytor hålls efter av deltagarna själva. Detsamma gäller lekutrymmena. Vi hjälps åt vid måltiderna som att duka, diska med mera. Södergården är ett allergianpassat boende med bra inomhusmiljö. Det är den enda anläggningen i Norden som är anpassad att vara tillgänglig för personer med svåra allergier och astma. Familjerna bor tillsammans i två-, tre- eller fyrbäddsrum.

Eftersom Södergården är en allergianpassad anläggning gäller speciella regler.

Måltiderna tillagas av en kock på Södergården. Köket eftersträvar att tillaga maten från grunden och att tänka klimatsmart. Man bakar sitt eget bröd, handlar närproducerat och rättvisemärkt och använder ekoråvaror.

Avgifter

Familjestödsdagarna bekostas till stor del av stöd från Arvsfonden, men varje familj betalar en självkostnadsavgift om 3 500 kronor. Vid behov finns det möjlighet att ansöka om bidrag. I första hand från respektive landsting. Eventuellt kan också bidrag erhållas från Barnallergifonden.

För avgiften får ni boende i två-, tre- eller fyrbäddsrum, frukost, lunch och middag samt resa till och från Södergården (billigast möjliga färdsätt).

Mer information

För ytterligare frågor eller mer information, kontakta oss via e-post info@astmaoallergiforbundet.se eller per telefon 08-506 28 200.

 

Arvsfonden_logo

 

Allergifamiljestödsdagarna finansieras med
stöd från Arvsfonden 

 

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: