Allergironden

Allergironden-barn-logo

Allergironden är en digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram. Den kan hjälpa skolor och förskolor att tidigt upptäcka och åtgärda allergirisker. Allergironden skapades 1995 och finns sedan 2012 i digitalt format på www.allergironden.se.

Under Barnallergiåret är ett av våra mål att så många skolor och förskolor som möjligt ska genomföra ronden.

Varför behövs en Allergirond?

I en skolklass idag finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisnuva och två med födoämnesöverkänslighet. Antalet barn med läkardiagnosticerad astma har ökat med 50 procent sedan 2003 (från sex till nio procent). En rapport från Socialstyrelsen visar också att allergierna bland barn ökar (Allergi i förskola och skola, 2013).

Trots det saknar många skolor och förskolor ett generellt och förebyggande allergiarbete. Fokus ligger ofta i stället på enskilda barn med svåra besvär och på lösningar som särbehandlar barnet. Socialstyrelsens rapport visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Forskning har visat att inomhusluften i skolor påverkar bland annat sjukfrånvaro, prestationer och elevernas skolresultat.

Allergironden bidrar till en bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro. Det leder till friskare barn och ökar kunskapen om allergi och astma.

Folder om Allergironden

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: