LAGA ska bidra till en mer tillgänglig skola

2017-09-08 ·

LAGA är ett treårigt projekt som drivits på av riksförbundet Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet. Syftet med projektet har varit att göra skolan mer tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Elever med dessa diagnoser har ofta högre sjukfrånvaro än andra elever och upplever dessutom ofta att det finns en bristande förståelse för dem i skolan.
Projektet har nu resulterat i ett metodmaterial och en hemsida, www.tillgängligskola.nu, som kan användas tillsammans med elever för att förbättra skolmiljön.

Stng

Specialerbjudande!

Gå med som medlem nu och betala endast
250 kr för resten av 2017 och hela 2018.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.