Svalanmärkt

Rekommendation av produkter

Rekommenderade produkterFörbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Kriterier

Expertgrupp/granskningsråd

Rådet består av specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan expertis. Den slutliga bedömningen och rekommendationen baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, recepturer, produktinformation, vetenskap och beprövad erfarenhet. I allt arbete gäller ”försiktighetsprincipen”. Finns det tveksamheter om produktens innehåll och egenskaper, avstår rådet från att rekommendera produkten.

Slutligt beslut tas av förbundsstyrelsen.

Granskningsrådet består av:

Rekommenderade produkter även i våra grannländer

Här hittar du länkar där du kan läsa om vilka produkter Norska och Danska astma- och allergiförbunden rekommenderar:

Astma- og Allergiforbundet – Anbefalte produkter (Norska)
Astma-Allergi Danmark – Produkter med Den Blå Krans (Danska)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: