Forsknignsfonden jordgubbe.
Forsknignsfonden jordnötter.

Brukarmedveten forskning

Astma- och Allergiförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung och Reumatikerförbundet samarbetar sedan flera år tillbaka för att öka brukarmedverkan i forskningen. Vi arbetar för att de som berörs av forskningen ska få bättre möjligheter att bidra till den. En central del i verksamheten är att utbilda medlemmar till forskningspartners.

Efter utbildningen kan forskningspartners bland annat representera Astma‐ och Allergiförbundet i forskningsprojekt där man deltar med sin kompetens och erfarenhet som brukare. Forskningspartners kan på olika sätt delge brukarnas synpunkter till exempel när det gäller inriktning på forskningsprojekt och deras upplägg. Man fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och förbundet.

Vill du bli forskningspartner hos oss? Klicka här.

Stäng

HALVA PRISET UNDER SOMMAREN!

Bli medlem nu
för bara 100 kr.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.