Forsknignsfonden jordgubbe.
Forsknignsfonden jordnötter.

Brukarmedveten forskning

Astma- och Allergiförbundet, Riksförbundet Hjärt-Lung och Reumatikerförbundet samarbetar sedan flera år tillbaka för att öka brukarmedverkan i forskningen. Vi arbetar för att de som berörs av forskningen ska få bättre möjligheter att bidra till den. En central del i verksamheten är att utbilda medlemmar till forskningspartners.

Efter utbildningen kan forskningspartners bland annat representera Astma‐ och Allergiförbundet i forskningsprojekt där man deltar med sin kompetens och erfarenhet som brukare. Forskningspartners kan på olika sätt delge brukarnas synpunkter till exempel när det gäller inriktning på forskningsprojekt och deras upplägg. Man fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och förbundet.

Vill du bli forskningspartner hos oss? Klicka här.

Stng

Specialerbjudande!

Gå med som medlem nu och betala endast
250 kr för resten av 2017 och hela 2018.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.