Forskningsrön som lett till nya allergiråd

Bamse-projektet är en av världens största studier av barnallergier. Den omfattar ungefär 4000 barn och har hållit på i sexton år.

2013-08-02

På väg mot behandling av doftöverkänslighet

Tidigare var de flesta överens om att en patient antingen var astmatiker eller doftöverkänslig. Idag visar ny forskning att det är mer komplicerat än så. Med nya testmetoder vet man att patienterna kan vara både och.

2013-08-02