Marie-Louise och Peter Eriksson

Satsning på byggsektorn kan hjälpa människor med allergi

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö.

2017-09-27

Astma- och Alllergiförbundet

Skolpersonal behöver mer kunskap

Astma- och Allergiförbundet, Funktionsrätt Sverige och en rad andra förbund anser att den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen behöver ses över. Personalen behöver mer kunskap om funktionsnedsättningar.

2017-09-22

bild

”Onödig oro när vetenskap ifrågasätts”

På senare tid har flera tveksamma och ibland rent felaktiga uppgifter cirkulerat i media om frågor som rör människors hälsa. Astma- och Allergiförbundet kommenterar detta i ett pressmeddelande.

2017-09-18

Matallergidag

Livsviktig skillnad mellan laktosfri och fri från mjölkprotein

Lördag 16 september är det dags för årets Matallergidag, en dag då Astma- och Allergiförbundet informerar om matallergifrågor. I år upplyser vi särskilt om att "laktosfri" inte är detsamma som "mjölkproteinfri" – en skillnad som kan vara livsviktig.

2017-09-14

LAGA - Astma- och Allergiförbundet

LAGA ska bidra till en mer tillgänglig skola

Skolan ska vara tillgänglig för alla – trots det upplever många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans att de ofta blir diskriminerade i skolan. LAGA vill ändra på detta.

2017-09-08

Kroniskt sjuka

Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med ett nionde målområde för denna särskilda grupp.

2017-09-06