Rökfria möljöer

Vi ser fram emot fler rökfria miljöer för barn!

Regeringen presenterar idag en lagrådsremiss om det tobaksförebyggande arbetet. Astma- och Allergiförbundet har i flera år arbetat för att tobakslagen även ska omfatta vissa allmänna platser utomhus, inte minst uteserveringar.

2018-01-26

Nya regler för vårdklagomål

Nya regler för vårdklagomål

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

2018-01-22