Bild på patient och läkare

Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras

Samverkan kring en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar, som är ett samarbete mellan sex patientorganisationer, uppvaktar idag regeringens utredare.

2018-03-27

Uteservering

Inför rökfria uteserveringar

Att utsättas för passiv rökning utomhus innebär omfattande hälsorisker och förbundet fortsätter därför driva frågan kring rökfria uteserveringar.

2018-03-19

Parfymflaska doftöverkänslighet

Tårtgeneralen viftar bort funktionsnedsättning

Julkalendern, barnfilmen Pelle Kanin, och nu senast den aktuella biofilmen Tårtgeneralen, som hade svensk biopremiär den 7 mars. Alla viftar de bort eller förlöjligar personer med allergisjukdomar.

2018-03-13

Tom biograf

Allergiscenen i Pelle Kanin inte bortklippt trots allt

Trots tidigare löfte den 13 februari om att scenen skulle klippas bort ur filmen är scenen där Pelle Kanin utsätter en person för en kraftig allergisk chock kvar.

2018-03-05