Behov av rökavvänjning

Behov av rökavvänjning

Att sluta röka är en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Studier har dock visat att många personer med astma eller KOL inte slutar röka och de erbjuds inte heller alltid stöd från sjukvården.

2018-05-31

Nya regler för bilbesiktning medför försämringar

Nya regler för bilbesiktning medför försämringar

De nya reglerna motverkar Sveriges miljö- och klimatambitioner och riskerar öka utsläppen från trafiken. Regeringen borde utforma nya riktlinjer till Transportstyrelsen och tydliggöra fordonsbesiktningens huvuduppgift.

2018-05-25

Bild på Visby, Gotland

Besök Astma- och Allergiförbundet i Almedalen

Astma- och Allergiförbundet arrangerar och deltar i samtal och paneldiskussioner under Almedalsveckan för att lyfta förbundets valfråga.

2018-05-24

Sjuksköterska och patient

Samla mer data om vård för att göra den bättre

Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man bland annat minska antalet vårdskador och öka jämlikheten i vården. Men den stora potentialen tas inte till vara. I en debattartikel föreslår förbundet lösningar.

2018-05-08

Barn i skolan

Förbättra skolans fysiska arbetsmiljö!

Astma bland skolbarn har ökat dramatiskt och förbundet fortsätter aktivt att driva frågan om förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö.

2018-05-02