Skolmiljö Debattartikel aug 2018

”Ge fler skolbarn chansen att må bra”

Bra miljö i skolan gör barnen piggare och friskare och förbättrar dessutom deras skolresultat. Nu behöver det statliga stödet för upprustning av skollokaler förlängas, så att fler barn kan må bra i vardagen.

2018-08-20

Logga Forskningsfonden

Dags att ansöka om forskningsanslag

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningsperioden för årets anslag öppnar den 20 augusti och pågår till den 23 september.

2018-08-07