Julbord för Astma- och Allergiföreningarna i Blekinge

Den 30 november anordnades julbord på Eriksberg Vilt & Natur för Astma- och Allergiföreningarna i Blekinge.

2019-12-02