Marie-Louise Luther och Sara Clarstedt

Spännande föreläsningar för medlemmar

Ta chansen att lyssna på intressanta, kostnadsfria, föreläsningar hemma vid din egen dator när Regionföreningen Mellansverige bjuder in till digitala föreläsningar om astma och allergi.

2020-09-24

Föreningsmöte 26 augusti

Här presenterades förbundets halvtidsrapport med fakta kring det intressepolitiska arbetet. Dessutom fick deltagarna se resultatet av den medlemsenkät som gjordes inför årsdagen av den nya tobakslagen den 1 juli.

2020-09-10