Vilka besvär kan doftande ämnen ge – och vilka triggerfaktorer är vanligast?

Välkommen till digital föreläsning om doftutlösta besvär med forskaren Eva Millqvist!

2020-10-26

Ny webb för Astma- och Allergiförbundet

Nu ordnar vi två digitala workshops för att ge mer information och ta reda på behoven från föreningarna.

2020-10-05