Bild som visar covid-19-vaccin

Astma- och Allergiförbundet välkomnar positiva besked om vaccin

EU-kommissionen har nu godkänt Pfizer/Biontechs vaccin. Godkännandet innehåller ingen avrådan för allergiker från att ta vaccinet, men patienter som tidigare haft allergiska reaktioner mot just vaccin uppmanas informera vården.

2020-12-22

Nytt forskningsprojekt ska undersöka kopplingen mellan astma och covid-19

Kan astma öka risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19? Och hur påverkas astmatiker som varit sjuka efteråt? Det ska forskare undersöka i ett nytt forskningsprojekt med hjälp av anslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

2020-12-16

Dricka komjölk under amning tycks skydda mot matallergi

Om mammor som ammar dricker komjölk verkar detta kunna skydda barn från att utveckla matallergi vid ett års ålder. Det visar en nypublicerad forskningsartikel, där 655 barn och deras föräldrar följts från graviditet till fyra års ålder.

2020-12-15

Ny studie ska undersöka hur smakportioner till barn bäst minskar allergirisken

När ska man börja ge mat till små barn för att minska allergirisken – och hur viktigt är antalet födoämnen som ges samtidigt? Det ska doktoranden Mia Stråvik undersöka. Hon får nu stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

2020-12-09

Sofia berättar om sin astma

”Jag hade kunnat dö av min odiagnostiserade astma”

Sofia, 32 år, fick vänta två år på en korrekt diagnos och blev under tiden feldiagnostiserad med panikångest. Det blev så illa att hennes livskvalitet var obefintlig. Nu i efterhand förstår hon att det var skarpt läge – att hon hade kunnat dö.

2020-12-02