Visar sökresultat för: luft

Sidor

Luften du andas – en ren hälsofråga

I samband med FN:s internationella dag för ren luft, den 7 september, anordnar Astma- och Allergiförbundet ett lunchwebbinarium för att lansera vårt nya intressepolitiska program om luft. Trots att svensk utomhusluft är bland de bästa…

Opinion

Så arbetar vi för ett friskare liv Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta under hela livet. Trots det är kunskapen i samhället låg. En tredjedel av den svenska befolkningen har…

”Jag skulle vilja göra allt mina kompisar kan”

Trots att Johanna, 14, lever med svår astma simtränar hon fem gånger i veckan. Det funkar tack vare den fuktiga luften och en stor dos envishet. Nu hoppas hon att forskningen ska leda till mer…

Utomhus

Personer med astma och allergi kan ofta vara känsliga för faktorer som finns utomhus. Ren luft har stor betydelse för astmatiker och allergiker. Omkring 30 procent av Sveriges befolkning är allergiska för pollen. Andra faktorer…

Astma

Astma är en luftvägssjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Det ger tung och svår andning samt kan ge hosta. Andra vanligt förekommande symtom är andnöd, pipande ljud vid andning, långvarig hosta…

Beviljat forskningsanslag Andrei Malinovschi

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Andrei Malinovschis forskningsprojekt som beviljades anslag 2020. Projekttitel Metoder för att undersöka påverkan av små luftvägar…

Därför får barn astma – och så förhindrar vi det

Luftföroreningar och många luftvägsinfektioner under småbarnsåren. Det är två viktiga faktorer som kan kopplas till astma, visar resultaten från den stora befolkningsstudien Bamse-projektet. – Om vi ska kunna förebygga astma måste vi rikta in oss…

Om märkningen

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic. Vår märkning - ett enklare val Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 och sedan 1970 har vi satt vårt…

Kvalsterallergi

Kvalsterallergi innebär att immunförsvaret reagerar mot protein som finns i kvalstrens avföring. Husdammskvalster i sängen är den vanligaste orsaken till kvalsterallergi och en orsak kan vara dålig ventilation i bostaden som ger hög luftfuktighet som…

Nyheter

7 september 2020

Så bör skolor jobba för att få en bättre luft

Idag är det den internationella dagen för ren luft – och en av de platser…

1 april 2021

DEBATT: Det är dags att ge barn rätt till frisk luft och god hälsa

Nyligen kom en rapport från Naturvårdsverket som visar på oroande nivåer av luftföroreningar på förskolegårdar. Det…

19 augusti 2021

Luften du andas- en ren hälsofråga

Numer har vi stor kunskap om hur fossila utsläpp påverkar vår planet och vad vi…