Visar sökresultat för: nationellt allergiprogram

Sidor

Ett svenskt allergiprogram

Allt fler i Sverige drabbas av astma och allergi. Särskilt mycket ökar matallergi hos barn. Mer än var tredje svensk är drabbad. Det gör astma och allergi till vår tids största folksjukdomar - nu är…

Opinion

Astma- och Allergiförbundet arbetar för ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi sprider information, bedriver opinionsbildning och stödjer forskning. Vårt politiska påverkansarbete utgår från tre prioriterade områden: vård,…

God och nära vård

Mer än en tredjedel av befolkningen har astma- och allergisjukdomar. Trots att så många människor regelbundet söker vård för sina symtom är kunskapen om astma- och allergidiagnoser låg. Det finns idag inga nationella riktlinjer för…

Bra mat för alla

Nationellt kunskapscentrum för matallergi och födoämnesöverkänslighet Mellan 2018–2022 pågår matallergiprojektet Bra mat för alla. Astma- och Allergiförbundet har, tillsammans med Centrum för Allergiforskning (CfA) på Karolinska Institutet samt Livsmedelsföretagen (Li), gått ihop för att arbeta…

#mätpollen

Under lång tid har Astma- och Allergiförbundet drivit frågan om en långsiktig finansiering av pollenmätningarna. Efter en framgångsrik kampanj med #mätpollen står det klart att regeringens budgetproposition för 2022 innehåller en satsning på 15 miljoner…

Kongress

Vart tredje år håller Astma- och Allergiförbundet kongress där det beslutas om vilken inriktning förbundet ska ha på verksamheten de kommande tre åren. Åren mellan kongress håller förbundet föreningskonferens. Kongressen är Astma- och Allergiförbundets högsta…

Friskare liv

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi sprider information, bedriver opinionsbildning och stödjer forskning. Inför riksdagsvalet 2022 driver vi frågan om…

Mat – en nödvändighet för ett bra liv

Mat spelar en central roll i våra liv. Den är inte bara nödvändig för att överleva. Den är även viktig ur ett socialt och kulturellt perspektiv. En av fem personer i Sverige lever med matallergier och antalet personer som drabbas av allergisjukdom ökar.…

Kontakta oss

Kansliet Regionalt & lokalt anställda

Utdelade stipendier

Kerstin Hejdenberg var under 1990-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ändamålet för Kerstin…

Okontrollerad astma ökad risk för covid-19: ”Bör fångas upp av astmavården”

Personer med okontrollerad astma som hämtar ut höga doser astmamediciner verkar löpa högre risk för att bli svårt sjuka i covid-19 – och bör få sin astma kontrollerad nu efter pandemin. Det är forskarnas slutsats…

Stipendiat Hanna Borgström

2020 tilldelades Hanna Borgström, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Kerstin Hejdenbergs stipendium för forskningsprojektet ”Hur mår egentligen svenska barn och ungdomar med astma, och hur bra är Luftvägsregistret?". Varje år delar Stiftelsen Astma- och…