Visar sökresultat för: pollen

Sidor

Vaccination mot pollen – på bara två månader

Forskare har hittat ett sätt att vaccinera människor mot pollenallergi på bara två månader. Metoden har god effekt pollensäsongen efter och ny forskning visar att patienters allergiantikroppar är låga även fem år efteråt. Nu hoppas…

Pollenallergi

I Sverige har cirka 30 procent av befolkningen pollenallergi. Vid pollenallergi är det immunsystemet som överreagerar när du utsätts för proteiner som finns i pollen och sporer. Kroppen bildar då allergiantikroppar och du utvecklar en…

Ny vaccinmetod hjälpte Aron med hans pollenallergi

Aron Ambrosiani drabbas av rinnande näsa, huvudvärk och en enorm trötthet under vår och sommar. Men med hjälp av en ny vaccinbehandling blev han nästan symtomfri – på bara två månader. Han är en av…

#mätpollen

Under lång tid har Astma- och Allergiförbundet drivit frågan om en långsiktig finansiering av pollenmätningarna. I år har situationen blivit akut i samband med att mätstationerna i norra Sverige har lagts ner. Det är dags…

FAQ: covid-19

Astma- och Allergiförbundet får många frågor från personer som känner oro antingen för att det inte ska vara möjligt att vaccinera sig eller risk för allergiska reaktioner av vaccinationen. Vi ger aldrig individuell rådgivning utan…

Fem viktiga forskningsframsteg inom barnallergi

Tack vare forskning har det under de senaste 30 åren gjorts fantastiska framsteg när det gäller möjligheterna att förebygga och behandla allergiska sjukdomar hos barn. Det menar Gunilla Hedlin, barnläkare och professor i barn- och…

Matallergi

Matallergi och annan överkänslighet är ett växande folkhälsoproblem som drabbar människor i alla åldrar. Uppskattningsvis undviker runt en tredjedel av Sveriges befolkning idag ett eller flera livsmedel pga allergi eller överkänslighet. Här kan du läsa…

Om märkningen

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic. Om nordisk märkning Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning,…

”En ny era för patienter med astma”

Vilken astmatyp har du? Det blir en allt viktigare fråga när forskarna letar markörer i kroppen hos patienter med svårbehandlad astma. Målet? Att se om de kan bli hjälpta av de nya biologiska medicinerna som…

Att söka vård

Nedan kan du läsa om hur du går tillväga för att söka vård för en allergisjukdom eller annan överkänslighet. Du ska i första hand vända dig till din vårdcentral eller annan mottagning inom primärvården när…

Offentliga miljöer

I en undersökning till Astma-och Allergiförbundets medlemmar 2018, om vad som utgör de största hindren i samhället svarar de flesta att det är svårigheten att inte kunna äta maten på restaurang och café. Därefter kommer…

Utomhus

Personer med astma och allergi kan ofta vara känsliga för faktorer som finns utomhus. Ren luft har stor betydelse för astmatiker och allergiker. Omkring 30 procent av Sveriges befolkning är allergiska för pollen. Andra faktorer…