Astma- och Allergiförförbundets Forskningsfond söker en forskningssekreterare

Är du en driven forskningssekreterare som vill ansvara för patientnära forskning inom astma och allergi? Nu söker vi en verksamhetsansvarig forskningssekreterare.

Som forskningssekreterare kommer du att ansvara för Forskningsfondens löpande verksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med forskningsfondens styrelseordförande och styrelse. Du har även ett nära samarbete med Astma- och Allergiförbundet framför allt i frågor som rör kommunikation och insamling. Du rapporterar till Forskningsfondens ordförande.

Det är en bred roll som innefattar att ansvara för utlysningar, handläggning av forskningsansökningar och beredningsmöten. Du ansvarar för styrelseadministration och föredrar ärenden för styrelsen. Du bevakar forskningen inom området astma och allergi och samverkar med forskarsamhället. Du är ansvarig för arbetet med forskningspartner och brukarmedverkan, ett område där vi har ett unikt uppdrag och är ett viktigt utvecklingsområde för både Forskningsfonden och Astma- och Allergiförbundet.

Publicerad den: 6 september 2023

Uppdaterad den: 6 september 2023