Vanliga frågor om autogiro

Vad är autogiro?

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att du ska kunna betala via Autogiro, ska du lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från ditt konto. Dessutom ska din betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

När dras pengarna?

Pengarna dras automatiskt från ditt konto den 28.e eller närmast följande bankdag varje månad.

Kan jag avsluta mitt autogiro?

Du har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller din betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska, för att stoppa ännu inte genomförda betalningar, vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen, alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Stng

SOMMARERBJUDANDE!

Just nu betalar du endast 100 kr
för resten av 2019. Bli medlem idag.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.