Barnallergifonden

Fonden instiftades 1996 och verkar för:

  • direkta åtgärder som främjar astma- och allergisjuka barns miljöer
  • stödjer forskning för astma- och allergisjuka barn
  • rekreation för astma- och allergisjuka barn

 

Stöd Barnallergifonden för att ge svårt sjuka barn möjlighet till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen eller åka på läger för att få umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.

 

Barnens folksjukdom – 500 000 barn är drabbade
En tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller annan överkänslighet – osynliga handikapp som påverkar inte bara vistelsen i förskolan eller skolan utan även fritiden och familjelivet. Ofta stängs barnen ute från stora delar av det sociala livet: man kan inte sova över hos kompisar, gå på disko eller följa med på klassresor.

 

Med ditt stöd kan fler barn leva ett friskare liv.

 

Bankgiro: 900-9069

Plusgiro: 900906-9

Swish: 900 90 69

barnallergifonden

Blomsterfonden

Blomsterfonden stödjer rehabilitering och rekreation för astma- och allergisjuka och deras familjer i den mån stat, kommun och landsting inte bidrar. Fonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer vår verksamhet i stort.

 

Astma- och Allergiförbundet består av 19 länsföreningar som i sin tur har 100 lokala astma- och allergiföreningar under sina tak. Tillsammans omfattar de över 20 000 medlemmar. Det är de enskilda medlemmarna och lokalföreningarna som utgör Astma- och Allergiförbundets breda bas av verksamhet och aktivitet. Blomsterfonden är till för att stödja astma- och allergiföreningarnas breda verksamhet ute i kommunerna. Det kan gälla allt från informationsverksamhet till rekreation och lägervistelser.

 

Ett konkret exempel är Astma- och Allergiförbundets vandrarhem Södergården, beläget 15 km från Åre. Lokal- och länsföreningarna kan ansöka om bidrag ur Blomsterfonden för en vistelse på Södergården. Här kan barn och ungdomar samlas för att utveckla en livsstil som underlättar det fortsatta livet med astma och allergi, till exempel med avseende på kost, boende och motion.

 

Bankgiro: 900-9325

Plusgiro 900932-5

Swish 900 93 25

blomsterfonden södergarden

Forskningsfonden

Allergiska reaktioner drabbar många organ i kroppen och fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur de uppkommer. Men klart är att det är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår livsstil.

 

För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar skapade Astma- och Allergiförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, som samlar in pengar till allergiforskning. Fonden delar ut flera miljoner kronor till patientnära forskning varje år.

 

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande.

 

Läs mer om Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, projekten vi stödjer och forskningsresultat här

 

Bankgiro: 900-3740

Plusgiro 900374-0

Swish: 900 37 40

forskningsfonden

När du skänker en gåva till någon av våra fonder sparas dina personuppgifter i vårt register enligt Astma- och Allergiförbundets integritetspolicy.

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

 

Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90-konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll