Om Barnallergifonden

Fonden instiftades 1996 och verkar för:

 • direkta åtgärder som främjar astma- och allergisjuka barns miljöer
 • stödjer forskning för astma- och allergisjuka barn
 • rekreation för astma- och allergisjuka barn

En tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller annan överkänslighet – osynliga handikapp som påverkar inte bara vistelsen i förskolan eller skolan utan även fritiden och familjelivet. Ofta stängs barnen ute från stora delar av det sociala livet: man kan inte sova över hos kompisar, gå på disko eller följa med på klassresor.

Med ditt stöd kan fler barn leva ett friskare liv.

Stöd Barnallergifonden för att ge svårt sjuka barn möjlighet till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen eller åka på läger för att få umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.

Om Blomsterfonden

Blomsterfonden stödjer rehabilitering och rekreation för astma- och allergisjuka och deras familjer i den mån stat, kommun och landsting inte bidrar. Fonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer vår verksamhet i stort.

Astma- och Allergiförbundet består av 19 länsföreningar som i sin tur har 100 lokala astma- och allergiföreningar under sina tak. Tillsammans omfattar de över 20 000 medlemmar. Det är de enskilda medlemmarna och lokalföreningarna som utgör Astma- och Allergiförbundets breda bas av verksamhet och aktivitet. Blomsterfonden är till för att stödja astma- och allergiföreningarnas breda verksamhet ute i kommunerna. Det kan gälla allt från informationsverksamhet till rekreation och lägervistelser.

Ett konkret exempel är Astma- och Allergiförbundets vandrarhem Södergården, beläget 15 km från Åre. Lokal- och länsföreningarna kan ansöka om bidrag ur Blomsterfonden för en vistelse på Södergården. Här kan barn och ungdomar samlas för att utveckla en livsstil som underlättar det fortsatta livet med astma och allergi, till exempel med avseende på kost, boende och motion.

Om Forskningsfonden

Allergiska reaktioner drabbar många organ i kroppen och fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur de uppkommer. Men klart är att det är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår livsstil.

För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar skapade Astma- och Allergiförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, som samlar in pengar till allergiforskning. Fonden delar ut flera miljoner kronor till patientnära forskning varje år.

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande.

Inspiration

 • Vila i frid
 • Sov i ro
 • En sista hälsning
 • Ett sista farväl
 • Med varmt deltagande
 • Saknar dig!
 • Tack för alla ljusa minnen
 • Tack för mångårig vänskap
 • Tack för allt du givit oss
 • Du kommer alltid att finnas i mitt/vårt minne
 • Jag ska alltid minnas dig

Ge en minnesgåva

För att hedra minnet av en bortgången anhörig eller vän kan du stödja någon av våra fonder med en gåva. Vi skickar då ett vackert minneskort till den adress du uppger.

Minsta belopp för minnesgåvan är 100 kronor. Vi skickar ut minneskort med A-post helgfria vardagar. Vill du vara säker på att minneskortet når mottagaren i tid behöver vi din beställning fem arbetsdagar före begravningen.

 • Vem vill du hedra?

  Skriv dagens datum om begravningen redan varit eller om du inte känner till datumet.

  Vad ska det stå på kortet?

  Behöver du inspiration till hälsningen?

  Det kan ibland vara svårt att komma på vad man kan skriva som hälsning till den man vill 
minnas. Här har vi listat några av de vanligaste hälsningarna, som inspiration: klicka här.

  TIll minne av

  Förnamn Efternamn
  >

  Text...

  Det här är en förhandsvisning som visar ungefär hur ditt minneskort kommer att se ut. Kortet trycks på fint A4-papper.