Barnallergifonden

Astma, eksem och allergi mot mat, pollen eller pälsdjur är bland de besvärligaste överkänsligheterna ett barn kan ha. När du ger en gåva till Barnallergifonden bidrar du till direkta åtgärder som främjar astma- och allergisjuka barns miljöer, stödjer forskning för astma- och allergisjuka barn och möjliggör rekreation för astma- och allergisjuka barn.

 

Ge en minnesgåva till Barnallergifonden »

Blomsterfonden

Blomsterfonden stödjer rehabilitering och rekreation för astma- och allergisjuka och deras familjer i den mån stat, kommun och landsting inte bidrar. Fonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer vår verksamhet i stort.

 

Ge en minnesgåva till Blomsterfonden »

Forskningsfonden

Allergiska reaktioner drabbar många organ i kroppen och fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur de uppkommer. Men klart är att det är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår livsstil. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande.

 

Ge en minnesgåva till Forskningsfonden »

Vanliga frågor & svar om minnesgåvor

Om du inte hittar din fråga nedan är du varmt välkommen att kontakta oss!

Skickar ni minneskortet till de anhöriga eller begravningen?

Vi skickar det vackra minneskortet till den adress du uppger, så det är du som bestämmer!

Varför behöver ni beställningen 5 dagar före utskick av minneskortet?

Vi har som målsättning att skriva ut kortet så snart som möjligt, men med anledning av helgdagar eller annat vi inte kan förutse behövs ibland fler dagar. Vill du vara säker på att minneskortet når mottagaren i tid behöver vi din beställning 5 arbetsdagar före begravningen.

Varför tar ni inte beställningar via telefonen?

Vi är en mindre organisation och för att minska de administrativa kostnaderna samt öka säkerheten runt gåvohanteringen tar vi inte längre emot gåvor via telefonen. För att hedra minnet av den avlidne finns två valmöjligheter: webbformuläret på vår hemsida eller inbetalning på fondernas PG/BG.
Barnallergifonden bankgiro: 900-9069, plusgiro: 900906-9
Blomsterfonden bankgiro: 900-9325, plusgiro 900932-5
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond bankgiro: 900-3740, plusgiro 900374-0

 

Glöm inte att uppge följande information om begravningen (namn på den avlidne, din hälsning och minneskortets mottagaradress).

Svensk Insamlingskontroll

Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90-konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll