Framsteg i behandling av pollenallergi

Nu prövas ett nytt sätt att vaccinera mot gräs- och björkpollenallergi genom att injicera allergenet direkt i en lymfkörtel. Hypotesen är att det är effektivare att tillföra allergenet där immunförsvaret utvecklas och tolerans uppstår.

Nu prövas ett nytt sätt att vaccinera mot gräs- och björkpollenallergi genom att injicera allergenet direkt i en lymfkörtel. Hypotesen är att det är effektivare att tillföra allergenet där immunförsvaret utvecklas och tolerans uppstår.

Den allergivaccination som används i vården i dag innebär ett 50-tal injektioner i huden under tre år. Tidigare studier har visa att tre intralymfatiska injektioner, under åtta veckors tid, ger samma effekt, men det har aldrig utvärderats i en större flerårig studie. Tills nu. Vid Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping pågår just ett sådant forskningsprojekt, lett av överläkare Lennart Nilsson.

Studien kommer att ha ett högt bevisvärde eftersom den är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Varken forskarna eller patienterna vet alltså vad de har vaccinerats mot. Randomiserad betyder att deltagarna är slumpmässigt utvalda. Totalt ingår 72 vuxna personer med medelsvår till svår björk- och gräspollenallergi. Dessa har lottats till tre behandlingsgrupper. En grupp har fått både björk- och gräsallergen, en grupp har bara fått björkallergen och placebo och den tredje gruppen har fått gräsallergen och placebo.

En annan del i projektet har varit att titta på hur stor den ekonomiska vinsten är med en kortare behandling och färre stick. Det framgår att behandling via ljumskarna inte ens kostar en tiondel av vad immunterapi via huden gör. Den konventionella behandlingen med 50 behandlingar under tre år mot gräs- och björkpollenallergi kostar cirka 90 000 kronor. Intralymfatiska injektioner kostar 8 500 kronor för samma allergener. Lennart Nilsson hoppas att intralymfatisk vaccination mot gräs- och björkpollenallergi finns tillgänglig på marknaden om tio år.

Publicerad den: 2 maj 2017

Uppdaterad den: 10 januari 2021