Faktafolder om doftöverkänslighet

Lär dig mer om doft- och kemikalieöverkänslighet i förbundets temafolder om ämnet.

Ladda ner foldern om doftöverkänslighet här

 

 

 

Policydokument om dofter

Ta del av förbundets policydokument rörande dofter i olika inomhusmiljöer.

Läs förbundets policy ang dofter här

Sensorisk hyperreaktivitet

Vetenskaplig kunskapssammanställning av doftöverkänslighet, också kallat sensorisk hyperraktivitet (SHR).

Ladda ner materialet om SHR här

Vanliga frågor om doftöverkänslighet

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av doftöverkänslighet.

Vilka konsekvenser kan doftöverkänslighet få för de drabbade?

Symptom för personer med doftöverkänslighet kan hålla i sig flera dagar, även om man utsätts för doften en kort stund. Det kan också leda till sjukfrånvaro. Att ständigt försöka undvika parfymdofter begränsar livet och ger en försämrad livskvalitet.

Personer med svår doftöverkänslighet kan ofta uppleva isolering och begränsad tillgänglighet till offentliga miljöer som arbetsplatser, skolor, vården samt i kulturlivet och kollektivtrafiken

Hur många har en överkänslighet mot dofter?

Forskning visar att var tredje vuxen (33 procent) rapporterar att de skulle uppleva besvär om de utsätts för dofter/kemikalier. Sex procent av den vuxna befolkningen har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet och en majoritet av dessa är kvinnor. Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på dofter.

Vad kan omgivningen göra för att underlätta?

Avstå från exempelvis parfym och parfymerade produkter. Ta inte in doftande växter/blommor i offentliga miljöer eller placera doftande produkter tillsammans med oparfymerade i butiker. Det är viktigt med korrekt information om dofter och överkänslighet för att öka kunskapen och förståelsen hos omgivningen, särskilt inom sjukvården och andra arbetsplatser där man arbetar med människor. På arbetsplatser kan man i det systematiska arbetsmiljöarbetet ta fram en policy om att anställda inte bör använda parfym.

Det finns oparfymerade produkter att tillgå, bland annat på apoteket eller med Astma- och Allergiförbundets märkning.