Offentliga miljöer

I en undersökning till Astma-och Allergiförbundets medlemmar 2018, om vad som utgör de största hindren i samhället svarar de flesta att det är svårigheten att inte kunna äta maten på restaurang och café. Därefter kommer reaktion mot pollen, pälsdjur, parfymdofter och tobaksrök.

I butiker, köpcentrum och samhällsservice är det oftast parfymdofter, tobaksrök, fukt/mögel och dålig luftkvalitet som ger besvär. Läs mer om undersökningen här.

Det har blivit vanligare att ta med sällskapsdjur till olika offentliga miljöer och trenden att doftsätta inomhusluften i butiker, köpcenter, hotell mm ökar. Andelen dagligrökare i Sverige minskar dock och tobakslagen utökades 2019 med rökförbud i vissa offentliga utemiljöer.

Vad kan jag göra själv?

När det gäller besvär av parfymdofter, pälsdjur och pollen behövs ofta informationsinsatser och kunskap för att påverka attityder eftersom det inte regleras i lagen. Du kan bidra genom att sprida information och ge förslag på lösningar till fastighetsägare och andra ansvariga för att minska risken att någon ska få reaktioner.

Vart vänder jag mig?

Kontakta i första hand ägaren till restaurangen eller caféet om det gäller brister i säkerhet och rutiner för maten när du äter ute (se avsnitt om matallergi). Kontakta fastighetsägaren och gör en felanmälan om det handlar om brister i eller vid lokalerna som kan ge besvär (exempelvis ventilation, fuktskador, placering av askkoppar, doftsättning av luften mm.) Om detta inte hjälper kan du göra en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen som har lokal tillsyn enligt Livsmedelslagstiftningen, Miljöbalken och Tobakslagen.
Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Lagstiftningen utgör ett komplement till redan befintlig lagstiftning. Mer information finns här och på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Mer information

Vanliga frågor om offentliga inomhusmiljöer

Är det tillåtet att doftsätta inomhusluften i offentliga inomhusmiljöer fast det kan göra människor sjuka?

I vissa köpcentrum, butiker och hotell har det även blivit vanligt att doftsätta inomhusluften med doftämnen, så kallad ”sensory branding” – marknadsföring som involverar sinnena. Personer med astma/allergi eller doft- och kemikalieöverkänslighet kan då bli sjuka och utestängas från dessa miljöer.

Astma- och Allergiförbundet anser att doftsättning av offentliga inomhusmiljöer ska vara förbjudet. Klagomål om doftsättning av inomhusluft i köpcentrum prövas nu enligt Miljöbalken. 2017 kom två prejudicerande  domar från Mark och Miljööverdomstolen om doftsättning i gallerior läs mer här.

 

Får man ta med hundar och andra pälsdjur i affärer, banker, restauranger mm?

I dagsläget finns inte någon lagstiftning som gäller pälsdjur i offentliga inomhusmiljöer. Enligt Astma- och Allergiförbundets policy om pälsdjur ska pälsdjur i största möjligaste mån undvikas där. I andra hand ska det finnas tydliga skyltar som talar om att det förekommer pälsdjur i lokalen. Det innebär att varje ägare till lokalen kan besluta om att pälsdjur inte är tillåtet.

Dekaler om förbud mot pälsdjur kan beställas från Astma- och Allergiförbundets webbshop. Förbundet har skrivit till Svensk Handel som uppmärksammat frågan i en artikel i sin facktidning Habit.

Vad gör Astma- och Allergiförbundet för att säkra maten för personer med allergi och annan överkänslighet på restauranger?

Istället för den tidigare certifieringen av restauranger Tryggare mat, som blev för dyr och omständlig att underhålla, skriver Astma- och Allergiförbundet nu avtal med restauranger i det Frivilliga Egenkontrollprogrammet.

Mer information om egenkontrollprogrammen finns här och här.

Publicerad den: 1 februari 2021

Uppdaterad den: 25 januari 2022

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

[email protected]