Dammsugare

Här finns information om hur du ansöker om vår nordiska märkning för dammsugare.

Så här gör du – steg för steg

 • Steg 1: Läs igenom våra kriterier
  Börja med att läsa igenom våra uppsatta kriterier för dammsugare. Om ni känner er säkra på att er produkt uppfyller kraven går ni vidare i ansökningsprocessen.
 • Steg 2: Fyll i ansökan
  Innan ni skickar in er ansökan ska viss prestanda hos produkten vara testad hos ett oberoende institut, SLG Prüf-und Zertifierungs GmbH in Germany (SLG). Exakt vilka resultat som efterfrågas framgår av ansökningsblanketten. Komplett protokoll från SLG ska också bifogas ansökan, som skickas till oss via [email protected].
 • Steg 3: Produkten granskas hos extern konsult
  Ett exemplar av produkten i komplett förpackning ska skickas till vår externa konsult Trivselhem för granskning. Adress får ni av oss i steg 2. När Trivselhem är färdiga skickar de granskningsprotokollet direkt till oss.

Vad händer sedan?

Vårt granskningsråd beslutar om rekommendation
När alla handlingar är skickade till oss sammanställer vi dem och lägger fram dokumentationen för vårt Granskningsråd, som fattar beslut om slutlig rekommendation. I vissa fall kan ärendet återremitteras för kompletteringar innan beslut kan fattas. Se datum för Granskningsrådsmöten här.

Avtal sluts och ni kan sedan börja använda märkningen
Om er produkt godkänns för att få den nordiska rekommendationen kommer ett royaltyavtal att slutas mellan oss och er innan ni får börja använda märkningen. Observera att märkningen inte får användas innan avtalet finns på plats. Mer information om betalningsmodellen hittar du längre ned.

För frågor kring ansökan, kontakta Annika Almgren eller Marianne Jarl på [email protected].

Kostnader

Kostnader i samband med ansökan

Här ser du en sammanfattning av de kostnader som uppkommer när du ansöker om vår rekommendation:

 • 10 000 kr för extern konsult, Trivselhem, vi anlitar för att granska produkten och testrapporten – återbetalas ej oavsett om produkten kan bli rekommenderad eller ej. Kostnaden faktureras er direkt av Trivselhem.
 • Ansökningskostnad och bedömning av vårt granskningsråd – 150 EUR/timme. En granskning tar normalt ca 3 timmar.

(Prislistan kan komma att ändras)

Kostnader för nordisk märkning

Utöver kostnader för själva granskningen/ansökningen, så utgår royalty för användning av märkningen enligt nedan:

Nettoomsättningspris/Royalty

Norden
1% av nettoomsättningenrn
Max. 50 000 EUR per land i Norden där produkten säljs
Min. 1 500 EUR per land i Norden där produkten säljs

Utanför Norden
0,4% av nettoomsättningenrn
Max. 30 000 EUR totalt utanför Norden
Min. 1 500 EUR totalt utanför Norden

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

[email protected]

08-506 28 221