Vanliga frågor om rinitastma

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av rinitastma.

Vad är rinitastma?

Astma och rinit (snuva, nästäppa) är välkända sjukdomar i lungor och näsa. Traditionellt har dessa sjukdomar utretts och behandlats var för sig i vården. Ökad kunskap har dock förändrat synen på samspelet mellan rinit och astma, de har börjat betraktas som en sjukdom och näsa och lungor som en sammanhängande luftväg.

Finns det ett samband mellan rinit och astma?

Studier har visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling, där en person med rinit löper mer än 3-4 gånger högre risk att utveckla astma jämfört med den som inte har rinit. Patienten har högre risk för att få astma om den allergiska riniten har varit långvarig.

Vad är viktigt att tänka på?

Det finns mycket dokumentation om nyttan av att behandla allergisk rinit med antiinflammatorisk behandling. Sådan behandling har goda effekter på såväl symtom, näsans funktion och på livskvaliteten. På motsvarande sätt är det väl visat att behandling av luftvägsinflammationen vid astma påverkar symtom, lungfunktion, välbefinnande och överlevnad. Därför är det viktigt att behandla både näsa och lungor hos patienter med rinitastma!

 

Läs mer om rinitastma här.