Jag har hostat och snörvlat i ett par månader skulle vilja göra en allergiutredning. Vart vänder jag mig?

Ta i första hand kontakt med din vårdcentral eller husläkarmottagning. Där finns möjlighet till utredning, behandling och uppföljning. I vissa landsting, t ex Stockholm och Skåne hittar du astma/KOL-mottagningar på 1177.se

Jag blev väldigt dåligt bemött vid mitt senaste läkarbesök, känner mig ledsen och upprörd, och fick råd som jag anser vara helt felaktiga. Vart vänder jag mig för att klaga?

I första hand ska du vända dig till den verksamhet eller vårdenhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

 

Du kan kostnadsfritt vända dig till patientnämnden i ditt landsting/region med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. Eftersom det finns flera myndigheter att vända sig till för klagomål mot hälso- och sjukvården kan det vara bra att först rådgöra med patientnämnden om vad som är lämpligt i det enskilda fallet.

 

1177.se kan du läsa mer om hur du gör.

Jag är allergisk mot pollen, mår dåligt från tidig vår till slutet av sommaren. Tycker inte att de receptfria medicinerna som finns på apoteket hjälper längre. Har ni något tips, vad kan jag göra?

Om du har provat receptfria läkemedel och de inte hjälper längre ska du ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med andra, receptbelagda läkemedel.  En liten del av de som har pollenallergi har så svåra besvär att det kan bli aktuellt med allergivaccination. Diskutera i så fall det med din vårdcentral.

Förutom läkemedel finns det en del som du kan göra själv för att få mindre besvär, följ pollenprognoserna, undvik att torka tvätt utomhus och att vädra. Vill du idrotta utomhus, gör det gärna efter en regnskur när det finns mindre pollen i luften. Fler tips finns här.