Tillgänglighet och diskriminering

Här är de vanligaste frågorna och svaren om tillgänglighet och diskriminering

Kan diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet som diskriminering tillämpas när jag inte kan vistas i exempelvis klädaffärer, köpcentrum och på restauranger på grund av att hundar tas med dit?

Det saknas ännu praxis och finns inget rättsfall om detta, men därför kan det vara viktigt att anmäla till DO för att få klarhet och åtminstone visa på vad som upplevs som diskriminering. Eftersom det inte finns andra lagar som reglerar tillgänglighet för människor med allergi på grund av pälsdjur kan endast enklare åtgärder komma ifråga. I bedömningen ska också vägas in vilka åtgärder som kan vara skäliga med hänsyn till bland annat kostnader och hur varaktig situationen är. Ett förslag på åtgärd är att fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren sätter upp dekaler/anslag om förbud mot sällskapsdjur vid entrén. Läs mer om undersökningen av pälsdjur i klädbutiker i tidningen Allergia.

 

Är det tillåtet enligt diskrimineringslagen att doftsätta köpcentrum även om det finns människor som blir sjuka?

Doftsättning har inte prövats om det utgör bristande tillgänglighet som diskriminering, men däremot har det kommit prejudicerande domar i Mark- och Miljööverdomstolen där doftsättning av inomhusluften förbjudits i gallerior enligt Miljöbalken. Mer information om dessa domar finns här.