Tillgänglighet och diskriminering

Här är de vanligaste frågorna och svaren om tillgänglighet och diskriminering

Kan diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet som diskriminering tillämpas när jag inte kan vistas i exempelvis klädaffärer, köpcentrum och på restauranger på grund av att hundar tas med dit?

Lagen gäller inte idag om företaget har färre än tio anställda, men kan tillämpas på större företag. Det saknas ännu praxis och finns inget rättsfall om detta, men därför kan det vara viktigt att anmäla till DO för att få klarhet och åtminstone visa på vad som upplevs som diskriminering. Eftersom det inte finns andra lagar som reglerar tillgänglighet för människor med allergi på grund av pälsdjur kan endast enklare åtgärder komma ifråga. I bedömningen ska också vägas in vilka åtgärder som kan vara skäliga med hänsyn till bland annat kostnader och hur varaktig situationen är.

Ett förslag på åtgärd är att fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren sätter upp dekaler/anslag om förbud mot sällskapsdjur vid entrén.

Är det tillåtet enligt diskrimineringslagen att doftsätta köpcentrum även om det finns människor som blir sjuka?

Det beror på om fastighetsägaren har fler eller färre än tio anställda och om en enskild person med funktionsnedsättning gör en anmälan så att ett ärende tas upp för prövning. Även vid doftsättning saknas praxis på hur diskrimineringslagen kan tillämpas.

Ett ärende om doftsättning av inomhusluften i ett köpcentrum prövas nu enligt Miljöbalken. Ärendet har överklagats till Mark- och Miljödomstolen och är ännu inte avgjort, men om domstolen står fast vid tidigare beslut och ärendet inte överklagas vidare kan fallet troligen bli vägledande framöver så att doftsättning kan förbjudas i offentliga inomhusmiljöer.

Stng

HOPPAS ATT DU FICK SVAR PÅ DINA FRÅGOR

Vi är en medlemsorganisation som jobbar för ett friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Gör skillnad du också! Betala endast 250 kr för resten av 2019 och hela 2020.  

Stng

SPECIALERBJUDANDE!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för resten av 2019 och hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.