Märkning av smink måste bli bättre

Ett bättre system för märkning av kosmetiska produkter – det är syftet med ett pågående forskningsprojekt. Det måste bli enklare att undvika allergiframkallande ämnen, menar forskarna.

Ett bättre system för märkning av kosmetiska produkter – det är syftet med ett pågående forskningsprojekt. Det måste bli enklare att undvika allergiframkallande ämnen, menar forskarna. Idag har 15-20 procent av den vuxna befolkningen kontaktallergi mot något ämne. Allergin orsakar oftast eksem på händerna, i ansiktet och på kroppen. Vissa andra ämnen kan tas upp genom huden och orsaka olika sjukdomar.

Den allra vanligaste orsaken till kontaktallergi är nickel. Andra vanliga orsaker är ämnen i kosmetika, hygienprodukter och kemiska produkter, till exempel parfymämnen, konserveringsmedel, hårfärgämnen, plast- och gummikemikalier och metallerna krom och kobolt. Cirka 4 000 ämnen är kända för att vara allergiframkallande vid hudkontakt. För att minimera risken för eksem måste den som blivit allergisk undvika hudkontakt med det allergiframkallande ämnet. För att kunna göra det är det viktigt att märkningen av hygien- och kosmetiska produkter förbättras.

Forskarna, ledda av Carola Lidén, har en rad frågor att ta ställning till för att göra innehållsdeklarationerna mera lättillgängliga, till exempel: I vilken ordning bör ingredienserna i en produkt presenteras? Hur kan man utforma beteckningarna på ingredienserna? Kan man till exempel efterlikna märkningen av tillsatser i livsmedel där man kombinerar siffror med nummer, så kallade E-nummer? Hur bör innehållsdeklarationen utformas typografiskt (val av bokstäver, storlek och kontrast)? Ett 50-tal personer i åldern 18-65 år deltar i projektet. Personerna speglar olika grupper, till exempel personer med och utan allergi, olika utbildningsnivå, män och kvinnor. Deltagarna ska jämföra dagens märkningssystem för kosmetika med olika konstruerade alternativ som utformats för att lätt läsas och förstås. Under studiens gång kommer man bland annat att samarbeta med en psykolog och en expert inom grafisk design.

Carola Lidén är hudläkare och professor i yrkes- och miljödermatologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Solna.

Publicerad den: 2 december 2011

Uppdaterad den: 10 januari 2021