Ägg eller inte ägg – det är frågan

2015-01-02 ·

I allergiförebyggande syfte rekommenderades tidigare att undvika vanliga allergiframkallande födoämnen som till exempel ägg och fisk under det första levnadsåret om barnet hade ärftlighet för allergi. Trots dessa råd har förekomsten av födoämnesallergier ökat.

 

Flera oberoende expertorganisationer i Australien, USA och Europa har vid genomgång av tidigare forskning inte sett några negativa konsekvenser av att introducera smakportioner från 4–6 månader, inklusive högallergena livsmedel som ägg, fisk eller nötter. Det verkar inte vara skadligt, men forskarna vill ännu inte säga om det verkligen skyddar mot insjuknande i allergier. Den nya hypotesen är att man genom att utsätta immunförsvaret för ett allergen som till exempel ägg kan träna immunförsvaret att tåla ägg.

 

Läkaren och forskaren Christina West deltog under en tid i Perth, Australien, i en studie där man inkluderade barn som redan var allergiska med atopiska eksem. Barnen, från Umeå och Australien, lottades till regelbundet intag av ägg eller risprotein från 4 månader. Forskarna upptäckte två viktiga saker. I den grupp barn som lottats till ägg var det fler barn som tålde ägg vid ett års ålder jämfört med de barn som lottats till risprotein, vilket talar för att regelbunden exponering för ägg påverkade toleransutvecklingen gynnsamt. Däremot var det flera barn som reagerade allergiskt på äggpulvret redan efter de första doserna och alltså inte kunde fullfölja interventionen. Fler och större studier behövs. Det slutgiltiga målet är att hitta förebyggande strategier som hindrar att matallergier bryter ut.

 

Christina West är barnläkare och forskare vid Umeå universitet.

Ägg
Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.