Allergiforskning förbättrar liv och sparar pengar

2017-03-28 ·

 

Omkring 40 procent av Sveriges befolkning har någon form av allergisk sjukdom. I världen beräknas antalet som har astma öka från dagens 300 miljoner till 400 miljoner år 2025. I ett nytt faktablad från stiftelsen Forska!Sverige presenteras forskningsresultat som illustrerar hur allergiforskningen förbättrar liv och sparar pengar. Läs hela faktabladet här.

 

Forskaren Mirja Vetander arbetar med FASTX-studien vid Karolinska Institutet, där man försöker hitta en bot mot svår jordnötsallergi. Genom att ge patienterna jordnötter i ytterst små, men successivt ökande mängder, hoppas man att kroppen till slut ska vänja sig vid jordnötterna. Behandlingen har visat sig vara en effektiv bot mot jordnötsallergi för flera av ungdomarna i studien. De kan idag äta jordnötter helt utan besvär och leva ett friskt liv utan den konstanta oron för att oavsiktligt få i sig jordnötter. För dem har forskningen förändrat livet.

 

Se Mirja berätta om sin forskning här

Jordnötter
Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.