Astma och träning – en bra kombo

2017-04-26 ·

Astma sågs länge som ett hinder för ett aktivt liv. I dag vet vi att det är precis tvärtom, att personer med astma som tränar kondition och styrka får en bättre livskvalitet – med färre symtom, färre akutbesök och färre sjukdagar.

 

Personer med astma upplever ofta andningsbesvär i samband med fysisk ansträngning, så kallad ansträngningsutlöst astma. Besvären kommer vanligtvis efter 5–10 minuters ansträngning, men kan också dyka upp efter ansträngningens slut.

 

Fysisk aktivitet i kall väderlek kan ytterligare förstärka de ansträngningsutlösta andningsbesvären. Många med ansträngningsutlöst astma sänker den dagliga aktivitetsnivån, minskar träningsmängden eller slutar träna helt och hållet, vilket ökar risken för sämre hälsa och livskvalitet.

 

Läs mer om träning på Astma- och Allergiförbundets hemsida.

 

I samband med Internationella astmadagen 2017 presenterar Astma- och Allergiförbundet ett par saker att tänka på i samband med konditions- och styrketräning, för att på bästa sätt träna med astma och lägga grunden för ett friskare liv. Läs vårt pressmeddelande här.

Astmadagen_FB_Knaboj