Astma ska inte behandlas lika hos alla

2014-08-02 ·

Forskaren Jan Lötvall och hans kollegor menar att eftersom astma är en så olikartad sjukdom skulle man egentligen kunna kalla den för ett syndrom, bestående av flera sjukdomsgrupper. Patienter inom de olika grupperna har inte bara skilda fysiska symtom, de har också varierande bakgrund och orsak till sin astma. Framtidsprognoserna skiljer sig åt, liksom hur bra de reagerar på medicinsk behandling.

 

Idag vet man alldeles för lite om hur sambanden mellan de olika faktorerna ser ut, liksom hur man bäst ska avgränsa de olika patientgrupperna. Om man lär sig mer kan patienterna snabbare få rätt diagnos och den behandling som passar dem bäst. Målet är att undersöka och samla in uppgifter från minst tusen personer med astma. Hittills har tydliga skillnader hittats i blodprover. Förhoppningen är att ett enkelt blodprov ska kunna hjälpa läkare att avgöra vilken sorts astma en patient har.

 

Forskargruppen studerar också exosomer, små bubblor som fungerar som cellernas budbärare. Exosomerna har visat sig se lite olika ut hos olika personer med astma. Förhoppningsvis kan exosomerna användas till mer än att ställa diagnos i framtiden. Eftersom de har en kraftig inverkan på cellerna som tar emot deras budskap, tänker man sig att de skulle kunna manipuleras till att aktivera eller hämma immunsystemet. Då skulle sjukdomar som astma och allergi, som hänger ihop med ett överreagerande immunsystem, kunna botas. Men än så länge får vi nöja oss med läkemedel som tar hand om symtomen. Mediciner som är anpassade till några av de olika astmatyperna redan är på väg och kan finnas på apoteken inom fem år.

 

Jan Lötvall är professor i klinisk allergologi vid Krefting Research Centre i Göteborg.