Atopiskt dermatit-dagen

2018-09-13 ·

På den första årliga AD-dagen presenterar läkemedelsföretaget Sanofi en undersökning som visar att nästan hälften av de som lever med atopisk dermatit är missnöjda med den vård de erhållit och att sjukdomen har en stor negativ inverkan på såväl vadagslivet som livskvaliteten.

1-3 % av alla vuxna har atopiskt dermatit, och av dem har ca 10% den svåra formen.

 

39% av alla drabbade känner att de presterar sämre på jobbet. Hela 51 % besväras av när andra tittar och 24 % av de med atopiskt eksem anger att dermatiten har påverkat deras parförhållande negativt.

 

Eftersom denna grupp personer som drabbats inte har uppmärksammats eller kunnat få den vård de behöver har de lidit i det tysta.

 

Vid frukostseminariet närvarar dermatolog Lena Holm, dermatolog, Erik Hagström, en person som lever med AD och Maritha Sedvallson från Astma- och Allergiförbundet.

 

 

Här kan du läsa mer om föreningen Atopikerna

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.