Barn behöver ökat skydd mot tobaksrök

2017-05-31 ·

Barns bostadsort och socioekonomiska miljö ska inte avgöra deras framtida hälsa. På WHO:s Internationella Tobaksfria dag den 31 maj uppmärksammar Astma- och Allergiförbundet att Sverige behöver göra mer för att stärka barns rätt till rökfria miljöer.

 

Mellan 1-29 procent av alla svenska barn till och med fyra år utsätts för passiv rökning, men det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, kulturer och geografiska områden.

 

”Att barn växer upp med skilda förutsättningar för god hälsa är ett faktum, men också något som går att påverka. Sverige kan ta större ansvar för barns hälsa genom att äntligen lagstifta om rökförbud på vissa allmänna platser”, skriver Astma- och Allergiförbundet, Astma- och Allergiföreningen i Uppsala, Funktionsrätt Sverige och Unga Allergiker i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning.

 

Läs debattartikeln här.

Läs pressmeddelandet här.

Tobaksfria dagen