Doftsättning i gallerior förbjuds

2017-12-21 ·

Det har blivit allt vanligare att gallerior, hotell och andra offentliga inomhusmiljöer doftsätts för att öka upplevelsen hos besökare, men för många blir detta istället ett problem. För personer med doftöverkänslighet räcker det med mycket låga halter av kemiska ämnen för att få symtom av de dofter som används. Ungefär en tredjedel vuxna anger någon form av besvär efter kontakt med kemiska medel och dofter.  Cirka sex procent har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet.

 

Astma- och Allergiförbundet har skrivit yttranden till flera instanser med underlag från bl a professor Eva Millquist. Yttrandena tar upp hur personer med doftöverkänslighet kan drabbas då de utsätts för doftsättning i offentliga inomhusmiljöer. 19 december 2017 kom två domar från hösta instansen Mark- och Miljööverdomstolen där de fastställer de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämndernas beslut om föreläggande att upphöra med doftsättning i  galleriorna i Solna och Täby Centrum.

 

Astma- och Allergiförbundet ser positiva effekter av domarna – bl a tydligare skydd för känsliga personer att ofrivilligt slippa utsättas för doftsättning och bättre vägledning för kommunala miljökontor att ställa höga krav på försiktighetsåtgärder (eventuellt förbud) enligt Miljöbalken för dem som planerar doftsättning i offentliga inomhusmiljöer.

 

Läs pressmeddelandet här

 

Doftsättning i gallerior förbjuds