Enkelt prov ger svar om matallergi

2012-12-02 ·

Ett enkelt blodprov kan ersätta dagens osäkra och inte riskfria matallergitester. Istället för pricktest på hud eller genom att smaka på det allergimisstänkta ämnet, ges svar om allergi i provröret. Blodprovstestet CD-sens, som utvecklats av SGO Johansson och medicine doktor Anna Nopp, utförs nu som rutin på laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Hit skickas blodprover från hela landet.

 

Personer som är allergiska har bildat en speciell sorts antikroppar, IgE, som står för Immunoglobulin E. Det är ett äggviteämne som simmar omkring i blodet och som är bundet till två typer av celler – mastceller och basofila granulocyter – bägge betydelsefulla vid allergiska reaktioner. CD-sens innebär att man mäter dessa basofila granulocyters allergenkänslighet. Patientens vita blodkroppar, inkluderande de basofila granulocyterna, stimuleras med minskade mängder av allergen, till exempel jordnöt. Ju mindre mängder av allergen som krävs för reaktion, desto mer känslighet.

 

Istället för dagens pricktester på hud, som kan ge ospecifika svar, och så kallade provokationer där barnet får äta av det allergimisstänkta ämnet och i värsta fall reagerar så svårt att det måste intensivvårdas, kräver CD-sens endast ett blodprov där testet utförs i provrör. På grund av att CD-sens ger svar om allergi, men också speglar känsligheten för allergenet, går det att ge säkra svar på i vilken grad ett barn kan tåla ett allergen som till exempel jordnötter eller mjölk. Om känsligheten är låg kan barnet fortsättningsvis slippa vara omotiverat rädd för att vistas i omgivning där födoämnet kan finnas. Visar CD-sens på hög känslighet blir det desto viktigare att behandla allergin på rätt sätt.

 

SGO Johansson är professor vid enheten för klinisk immunologi och allergologi på Karolinska Institutet i Solna. Anna Nopp är medicine doktor vid samma enhet.