Ett vaccin som kan bota allergi

2010-01-02 ·

Inom fem år kan det bli möjligt att pröva ett nytt allergivaccin som förhoppningsvis inte ger några biverkningar alls. Matti Sällberg arbetar med att utveckla ett helt nytt vaccin mot allergi.
– Vi har via forskningen kring hepatit B- och C hittat två virusprotein som kan förhindra att allergiska immunsvar aktiveras om man kopplar ihop dem med ett konstgjort DNA.

De båda virusproteinen har en fenomenal förmåga att framkalla kraftig immunitet, vilket gör dem särskilt intressanta ur vaccinationssynpunkt. De kan användas för att selektivt aktivera olika delar av immunsvaret mot ett allergen.

 

De allergivaccin som används i dag, hyposensibilisering, påverkar immunförsvaret genom att successivt öka kroppens tolerans mot det allergiframkallande ämnet.
– Man vaccinerar allergiker med det som de är allergiska mot. Kroppens immunförsvar får långsamt vänja sig vid ett allergen för att nå fram till tolerans. De vaccinerna har förvisso en viss effekt att dämpa symtomen, men tyvärr även en rad biverkningar. Den som vaccinerats får ofta stå ut med kraftiga allergiska reaktioner och astma under behandlingstiden.

 

För att förhindra biverkningar behöver allergivaccinet kunna forma om människans immunförsvar i en icke-allergen riktning. Det kan man åstadkomma genom att tillverka ett vaccin som gör att kroppen i stället för att bilda IgE börjar bilda icke-allergena antikroppar IgG.
– Jag kan tänka mig att vi inom en femårsperiod kan vara i ett läge där vi tagit fram ett vaccin som kan prövas på människa.

 

En förhoppning med det nya vaccinet är att man kan minska behandlingen med kortison och anti-histaminpreparat och att symtomen ska minska eller försvinna.
– För den enskilda människan kommer det nya vaccinet att innebära att man kan minska behovet av daglig medicinering och kanske helt bota en allergi.

 

Matti Sällberg är professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet.