Forskaren som är med när det händer

2012-07-02 ·

Det är inte bara ärftlighet som är avgörande för risken att utveckla astma och allergi. Livsstil och miljö påverkar sannolikt också, och det redan i fosterstadiet. Forskningsprojektet Aladdin försöker bringa klarhet i hur dessa samband ser ut. Aladdin har pågått under fem år och omfattar cirka 550 barn. Forskningsledare är Johan Alm.

 

Ungefär hälften av familjerna har en antroposofisk livsstil, den andra hälften en mer konventionell sådan. Tidigare forskning har visat att det finns faktorer i den antroposofiska miljön som kan vara allergiskyddande. Som till exempel ekologisk, närproducerad och mjölksyrad kost, hemmaförlossning samt begränsad användning av antibiotika och vaccin. Genom att jämföra grupperna hoppas man kunna finna betydande skillnader.Tidigare forskning på det här området har byggt på tvärsnittsundersökningar (forskarna träffar personen en gång och ställer frågor tillbaka i tiden). För att få bättre kvalitet och styrka i resultaten är Aladdin en longitudinell studie. Det innebär att man följer barnen under lång tid, och är med ”när det händer”.

 

Prover har bland annat tagits på moderkakor, navelsträngsblod, blodprov på mamman och pappan för att se allergibenägenhet, och sedan på barnet i olika åldrar. Dessutom får familjerna svara på ett antal frågor om hur man bor, kostvanor, tidigare sjukdomar och om man har husdjur. Frågor ställs även om psykisk hälsa, eftersom det finns hypoteser som säger att psykologiska faktorer kan påverka både immun- och hormonsystem som i sin tur skulle kunna påverka risken att bli allergisk. Två delarbeten är klara så här långt. Det ena är detaljerade analyser av moderkakor i samband med förlossningar. Det andra handlar om stresshormonet kortisol.
– Vi fann att de barn vars mödrar valt en antroposofisk mödravårdscentral hade lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

 

Johan Alm är överläkare vid Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset i Stockholm.

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.