Forskning visar att heltäckningsmattor kan leda till förvärrad astma

2018-09-27 ·

Användandet av textila golv kan kopplas till ökad risk för ohälsa i form av förvärrad astma, allergi och inflammatoriska processer i kroppen.

 

Forskning visar att det förekommer mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv vilket ger försämrad luftkvalitet och ökade besvär hos personer med astma och allergi.

 

– Astma- och Allergiförbundet håller fortsättningsvis fast vid rekommendationen att undvika textila golv i barns miljöer, på arbetsplatser och offentliga miljöer där tillgängligheten för alla behöver vara god, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

 

 

 

Det är mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv

I en kunskapssammanställning från 2016, som ges ut från Astma- och Allergiförbundet, rekommenderar artikelförfattarna från norska arbetsmiljö- och folkhälsomyndigheten fortsatt försiktighet vid användning av heltäckande mattor på skolor, förskolor och kontor.

 

Textila golv kräver mer omfattande rengöring, något som i praktiken ofta försummas, och innebär därmed högre kostnader för den som köper städtjänster. Någon expertgranskad dokumentation för att textila golv är oproblematiska för innemiljön, har inte artikelförfattarna hittat.

 

För att ta del av kunskapssammanställningen klicka här!

 

Här kan du läsa vårt pressmeddelande