Forskningsrön firas

2017-10-02 ·

IgE fyller 50 år – För 50 år sedan ledde studier av en cancerpatient till upptäckten av immunglobulin E, även kallad allergiantikropp. Upptäckten har fått stor betydelse för förståelsen av allergins mekanismer och ligger till grund för en stor del av dagens diagnostik och behandling inom astma- och allergiområdet. Svensken S G O Johansson var en av forskarna. Han har tidigare fått Astma- och Allergiförbundets guldsvala för sitt arbete, och inledningstalar under konferensen. Mikaela Odemyr, ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA och andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet, håller också ett tal. Allergologer från hela världen beräknas delta i konferensen.

ballonger