Frisörer kan drabbas av astma

2008-08-02 ·

Det var i mitten av 1990-talet som yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund uppmärksammade att allt fler av deras patienter var frisörer med luftvägsproblem. Men läkarna hade svårt att svara på patienternas frågor, det saknades helt enkelt kunskap. För att råda bot på detta beslöt överläkaren på kliniken, Jörn Nielsen, tillsammans med sina kolleger, och systerkliniken i Göteborg och Arbetslivsinstitutet i Stockholm att genomföra en stor retrospektiv studie.

 

En enkät gick ut till 8000 kvinnliga frisörer, drygt 60 procent svarade. Resultatet visade att risken för att utveckla luftvägsbesvär i form av hösnuva eller astmaliknande besvär var mellan 30 och 50 procent högre hos frisörerna jämfört med kontrollgruppen. Studien visade också att när frisörerna inte arbetade hade de samma risk att utveckla besvär som kontrollgruppen. Det talade för att det är något i miljön som ställer till med problemen.

 

Fortsatta studier har försökt finna svar på vad i arbetsmiljön som orsakar besvären, men ännu har inga entydiga resultat kunnat fastställas. Nu pågår en stor prospektiv studie där alla gymnasieskolor i södra sjukvårdsregionen som utbildar frisörer medverkar. Den kommer att vara klar 2011 och då hoppas forskarna att de har material som kan svara på frågorna hur frisörernas besvär utvecklas.

 

Frisörer kan drabbas av astma