Hon studerar befolkningen

2016-11-02 ·

Pälsdjur i hemmet kan ge skydd mot att få allergi och många barn undviker födoämnen i onödan. Det är några av forskningsfynden i OLIN, befolkningsstudierna som under 30 år kartlagt astma och allergi i Norrbotten. Eva Rönmark blev rekryterad till studierna 1993 och är idag chef för hela verksamheten.

 

Över 50 000 personer i åldrarna 7–96 år i Norrbotten har medverkat i enkäter och kliniska undersökningar genom åren. Men när Eva Rönmark började handlade studierna bara om vuxna. Eftersom många teorier om hur allergier uppkommer diskuterades initierade Eva Rönmark en studie bland skolbarn.

 

Till den första skolstudien rekryterades barn från Kiruna, Luleå och Piteå. Hälften av skolorna i Luleå slumpades fram som interventionsskolor där allt städades minutiöst och alla textilier togs bort. Hela gruppen av barn följdes upp med enkäter och allergi- och lungfunktionstester. Den har sedan följts av flera studier, bland annat rekryterades 2006 en helt ny grupp av barn som genomgått samma frågor och undersökningar som den tidigare. Forskarna fann då att andelen med allergisk sensibilisering ökat kraftigt, från 21 till 30 procent. Resultat från skolstudierna har alltså visat att det inte finns så många råd att ge för att förhindra uppkomsten av allergier, mer än att undvika rökning.

 

En eventuellt skyddande effekt som OLIN-studierna visat är att det verkar ha en skyddande effekt mot allergisk sensibilisering att växa upp med pälsdjur. Det ska inte förväxlas med om man redan har pälsdjursallergi, då ska man inte ha pälsdjur hemma eftersom det försämrar sjukdomen. Inom OLIN-studierna har det också framkommit att många barn har en utläkt födoämnesallergi, men fortsätter att undvika mat för att de inte vet om det. Att bli utredd och få en diagnos är viktigt.

 

Eva Rönmark är verksamhetschef för OLIN-studierna och adjungerad professor i miljömedicin vid Umeå Universitet.