Hur skyddar vi bäst barnet från allergi?

2017-01-02 ·

För trettio år sedan letade man efter riskfaktorer snarare än friskfaktorer. Särskilt i fokus var betydelsen av den blivande mammans intag av potenta födoämnesallergen, som mjölk och ägg. Många kvinnor med allergisk sjukdom i familjen fick rådet att undvika dessa ämnen under senare delen av sin graviditet.

 

Åren 1983–84 gjordes några betydelsefulla svenska studier där den gravida kvinnan undvek ägg och mjölk under graviditetens tre sista månader. Inte i någon av dessa studier kunde man finna någon påverkan av allergiutvecklingen hos barnen, i jämförelse med en kontrollgrupp där mamman åt både mjölk och ägg. De rekommendationer som ges till kvinnor i Sverige har därför varit att det inte finns något vetenskapligt underlag för att ändra sin kost under graviditeten för att minska allergiutveckling hos barnet. Även om det finns allergisk sjukdom i familjen.

 

Nu kommer frågeställningarna tillbaka, men från en annan utgångspunkt: kan exponeringar av olika allergen under graviditeten och den första tiden i livet minska risken för allergi? Det hoppas Gunnar Lilja få svar på i en uppföljande studie av de barn som föddes 1983-84 och vars mammor ingick i den ursprungliga studien.

 

Av de 237 barnen, som idag är i 30-årsåldern, har 174 svarat på en enkät om aktuell hälsa, symtom på allergirelaterad sjukdom, medicinering, koppling mellan allergiförekomst och olika exponeringar under uppväxten, till exempel rökning, pälsdjur och yrkesval. De har också genomgått pricktest mot födoämnen och luftburna allergen samt blodprov och lungfunktionstest. De första preliminära analyserna visar inte på några skillnader i allergiutveckling mellan de olika kostgrupperna, de med mammor som åt mjölk och ägg under graviditeten och de som undvek det. Forskarteamet kommer att gå vidare med analyserna och räknar med att presentera fler data under åren 2016.

 

Docent och överläkare Gunnar Lilja är specialist inom barn- och ungdomsallergologi, verksam vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm och Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning.