Känns det som att hemmet är den enda säkra zonen…?

2016-09-12 ·

Utbildningen äger rum under en långhelg i november och nu är det dags att söka – kanske blir det du och din familj som får chansen! Sju familjer antas och urvalet görs av medicinsk expertis.

 

Information från experter, erfarenhetsutbyte med andra familjer och pedagogiska program för barnen och deras syskon är viktiga delar i Astma- och Allergiförbundets utbildning. Den äger rum på den allergianpassade Södergården Åre utanför Åre by den 3-6 november 2016. Utbildningen kostar 3 500 kronor per familj och då ingår utbildning/program, mat och logi samt resor för hela familjen. Resor gäller vanligtvis tåg. Eventuella anslutningsresor står familjen för.

 

Ett krav för beviljad ansökan är att alla i familjen är medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Det är bland annat för att förbundets försäkring ska gälla under er vistelse på Södergården Åre.

 

 

Ansökningsblankett finns här.

Skicka ansökan till: info@astmaoallergiforbundet.se

Sista ansökningsdatum: fredag 23 september

Inbjudan i PDF-format finns här.

Mer information? Kontakta Eva Björklund, föreståndare, 070 – 662 40 53, sodergarden@astmaoallergiforbundet.se

barnhelg