Klart besked om kikhostevaccinering

2014-11-02 ·

Vaccin mot kikhosta i tidig barndom ökar inte risken för att utveckla astma som tonåring. Detta slås fast av en grupp Linköpingsforskare som gått igenom ett material omfattande över 180 000 svenska barn. Forskningsprojektet om kikhosta och astma leddes av läkaren och forskaren Hartmut Vogt.

 

Under 1993–94 testades fyra kikhostevacciner i Sverige, varav tre acellulära och ett helcellsvaccin. Skillnaderna mellan de två typerna av vaccin är att ett helcellsvaccin består av avdödade hela kikhostebakterier, medan ett acellulärt vaccin endast innehåller en eller flera renade beståndsdelar från kikhostebakterien. I prövningarna vaccinerades cirka 82 000 barn med något av de fyra vaccinerna. Ett av de acellulära vaccinen valdes därefter ut för att ingå i det svenska vaccinationsprogrammet.

 

Det är det här omfattande materialet som Linköpingsforskarna använt sig av i sin studie i kombination med uppgifter från olika register, däribland läkemedelsregistret. Data från 100 000 barn som var födda ett halvt år före respektive efter vaccinprövningen, och som inte hade erbjudits någon vaccination, har fungerat som kontrollgrupp. Forskarna har samkört uppgifter från kikhostevaccineringen med uttag av astmaläkemedel 2009 och 2010, det vill säga när barnen var 15 år gamla. De använde uttag av astmaläkemedel som markör för astma.

 

När alla faktorer vägts samman visade resultatet att det inte fanns någon skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade barn när det gällde uttag av astmamedicin i tonåren. Det gick inte heller att se någon skillnad beroende på vilken typ av vaccin som använts. Forskarna kunde därmed slå fast att kikhostevaccinering inte ökar risken för att få astma senare i livet.