Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken

2017-09-06 ·

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är en grupp som har större förbättringspotential än befolkningen i övrigt när det gäller hälsan. Skillnaderna i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa kan i stor utsträckning minskas med hjälp av riktade samhällsinsatser. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med ytterligare ett målområde, så att ambitionen om minskade hälsoklyftor kan uppnås, skriver Astma- och Allergiförbundet och tre andra organisationer i Dagens Medicin.

 

Läs debattartikeln här

Läs pressmeddelandet här

Kroniskt sjuka
Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.