LAGA ska bidra till en mer tillgänglig skola

2017-09-08 ·

LAGA är ett treårigt projekt som drivits på av riksförbundet Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet. Syftet med projektet har varit att göra skolan mer tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Elever med dessa diagnoser har ofta högre sjukfrånvaro än andra elever och upplever dessutom ofta att det finns en bristande förståelse för dem i skolan.
Projektet har nu resulterat i ett metodmaterial och en hemsida, www.tillgängligskola.nu, som kan användas tillsammans med elever för att förbättra skolmiljön.

LAGA - Astma- och Allergiförbundet
Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.