LAGA ska bidra till en mer tillgänglig skola

2017-09-08 ·

LAGA är ett treårigt projekt som drivits på av riksförbundet Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet. Syftet med projektet har varit att göra skolan mer tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Elever med dessa diagnoser har ofta högre sjukfrånvaro än andra elever och upplever dessutom ofta att det finns en bristande förståelse för dem i skolan.
Projektet har nu resulterat i ett metodmaterial och en hemsida, www.tillgängligskola.nu, som kan användas tillsammans med elever för att förbättra skolmiljön.

LAGA - Astma- och Allergiförbundet
Stng

Var med och gör skillnad du också!

Bli medlem för bara 250 kr/år.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.